แป้นบาส S.K.A-01

แป้นบาส S.K.A

ขนาดเล็ก  ไม่มีเสาตั้งพื้น  

ได้มาตรฐาน            

 

       


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 245,857