สูบลมแบบตั้งพื้นท่อสั้น T212

สูบลม S.K.A

รุ่น T212

เป็นสูบลมแบบวางตั้งกับพื้นท่อสูบสั้น

สีแดง           

 

       

190 THB
จำนวน:

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 237,356